Sukces polskich nauczycieli w konkursie "Europejskie Nagrody eTwinning"

W dniu 14 marca 2013 r. w Lizbonie odbyła się uroczysta gala konkursu "Europejskie Nagrody eTwinning" organizowana przez Komisję Europejską. Tegoroczna edycja okazała się bardzo szczęśliwa dla polskich finalistów, gdyż aż sześciu nauczycieli z Polski zostało nagrodzonych w tym prestiżowym konkursie.

eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Tematy realizowanych projektów są dowolne, ale zawsze powiązane z podstawą programową. Mogą mieć one charakter międzyprzedmiotowy i odbywać się na wszystkich poziomach nauczania.

Konkurs, poprzez współpracę uczniów i nauczycieli z różnych krajów, ma zachęcić pedagogów do tworzenia projektów rozwijających przede wszystkim kompetencje językowe oraz komunikacje cyfrowe.

Ponadto nauczyciele w eTwinning rozwijają różne umiejętności i zyskują lepsze relacje z uczniami, z kolei uczniowie lepiej pracują w zespole, są bardziej decyzyjni, zmotywowani, uczą się odpowiedzialności.

Komisja Europejska zaproponowała w tegorocznym konkursie dziewięć kategorii. W sześciu z nich nagrodzono polskich nauczycieli!

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 15 marca 2013 r.

Data publikacji: 15 marca 2013 r.