Wpływ zmian prawa finansów publicznych na oświatę tematem II Zjazdu AZDS

Brak stabilności prawa finansów publicznych odbija się na jakości oświaty. O tym, jaki wpływ ma to na szkoły i ich dyrektorów opowie prof. Antonii Jeżowski, autor książki "Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą", który będzie prelegentem II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły.

Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" to unikalny kurs samokształceniowy, podnoszący wiedzę i umiejętności kadry kierowniczej oświaty. Drugi z tegorocznych zjazdów odbędzie się 21 marca 2013 r. w Warszawie. Poświęcony zostanie przede wszystkim zmianom w prawie oświatowym i ich wpływowi na kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli, a także finansowaniu oświaty. Tę ostatnią materię szczegółowo przedstawi prof. Antoni Jeżowski, dyrektor Instytutu Badań w Oświacie i autor książki "Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą". Skupi się zwłaszcza na wpływie braku stabilności prawa finansów publicznych na politykę edukacyjną państwa.

"Kilka czynników decyduje o tym, że prawo finansów publicznych nie jest stabilne. Z jednej strony dynamika zmian gospodarczych, nie tylko w Polsce, z drugiej dostosowanie polskiego prawa do unijnego, stymulacja siły nabywczej polskiej złotówki i stabilizowanie oświatowego rynku pracy w obliczu zmian demograficznych – to pewne źródła częstych zmian w tym obszarze prawa. Niektóre z nich są epizodyczne, skoncentrowane na krótkich okresach, np. jednego roku, tak jak w przypadku zmian w części oświatowej subwencji ogólnej, zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli lub ich zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2013 – i o nich chcemy porozmawiać na przykładach konkretnych aktów prawnych. Inne zaś to oczekiwane lub postulowane perspektywiczne zmiany w relacjach między budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Spróbujemy określić skutki (dla dyrektorów przedszkoli) zapowiadanego systemu dotowania wychowania przedszkolnego z budżetu państwa. Nieco uwagi poświęcimy też na zadaniowym myśleniu o realizowaniu usługi edukacyjnej w polskich przedszkolach i szkołach samorządowych, na celach i zadaniach (patrz statut szkoły), na określaniu mierników i wskaźników ich realizacji, na budowaniu gotowości do wdrożenia w samorządowych jednostkach organizacyjnych budżetu zadaniowego" - podkreśla prelegent w abstrakcie wystąpienia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę: www.konferencja.dyrektorszkoly.pl/azds/program__ii_azds,9,p.html

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 14 marca 2013 r.