Regulamin korzystania z podręczników

Reforma podręcznikowa nałożyła na dyrektora szkoły nowe obowiązki musi ustalić szczegółowe zasady korzystania z kupowanych przez jego placówkę materiałów edukacyjnych, pamiętając, że mają one służyć...

18.05.2015

Na maturze egzamin z języka francuskiego

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do egzaminu pisemnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest...

18.05.2015

IBE: nauczyciele historii są zbyt konserwatywni

W codziennej praktyce szkolnej dominuje wykład lub pogadanka, w niewielkim zaś stopniu stosowane są metody aktywizujące - ocenia Instytut Badań Edukacyjnych, który sprawdził, jak szkoły...

15.05.2015

Matura 2015: na egzaminie chemia i historia sztuki

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu będzie egzamin z historii sztuki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy...

15.05.2015

Na maturze rekordowa liczba poprawkowiczów

W tym roku rekordowa liczba osób zgłosiła chęć poprawiania wyników egzaminów dojrzałości. Na Mazowszu aż o 5 tys. osób więcej, niż w zeszłym roku - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

14.05.2015

NIK krytycznie o dowożeniu dzieci do szkół

Część wielkopolskich gmin nie potrafi zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzieciom i uczniom dowożonym do szkół i przedszkoli. Taki jest wniosek po kontroli przeprowadzonej przez poznańską...

14.05.2015

Matura 2015: na egzaminie język rosyjski

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z...

14.05.2015