Rusza kampania społeczna

Dopalacze kradną życie! to hasło paktu społecznego przeciw dopalaczom. W imieniu MEN podpisała go Urszula Augustyn.

30.07.2015

Egzaminy eksternistyczne już w październiku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. Egzaminy rozpoczną się 9 października 2015 r.

29.07.2015

Unia dofinansuje przedszkola na Śląsku

Pierwsze gminy mogą się już ubiegać o unijne środki na przebudowę lub budowę przedszkola, oddziału przedszkolnego albo innej placówki wychowania przedszkolnego. Konkursy ogłosił UM w Katowicach -...

29.07.2015

Asystent nie może zastępować nauczyciela

Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela i wykonuje on swoje obowiązki wyłącznie pod kierunkiem pedagoga - przypomina Piotr Gąsiorek w Dyrektorze Szkoły.

28.07.2015