Sprawa dotyczyła wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez burmistrza. Właściciel prywatnego przedszkola chciał dopisać do rejestru, że organem prowadzącym placówkę jest też fundacja. Burmistrz uznał, że dwa podmioty nie mogą być organami prowadzącymi.

Szkolna dotacja nie na obsługę administracyjną>>

Po odwołaniach i skargach sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego - wyjaśnił, że art. 82 ust. 3a pkt 4 ustawy o systemie oświaty nie przewiduje możliwości prowadzenia placówki przez organ wieloosobowy składający się z osoby fizycznej i osoby prawnej. Podkreślił także, że z przepisów oświatowych wynika, że tylko jeden podmiot może prowadzić placówkę oświatową.

WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej>>