"Szkoły demokratyczne" wśród wyzwań edukacji

Przyswajanie wiedzy metodą rozmów i dyskusji, w których dzieci i dorośli są jak równy z równym - na tym m.in. polega pozasystemowa edukacja demokratyczna - opisują organizatorzy zjazdu szkół...

07.08.2015

Dorośli Polacy rzadko się dokształcają

W 2014 r. zaledwie 5,4 proc. Polaków w wieku 18-24 lat nie kontynuowało nauki. To dwa razy mniej niż przeciętnie w UE - informuje Dziennik Gazeta Prawna, przytaczając dane GUS i Eurostatu.

06.08.2015

CKE: matura z chemii była przeprowadzona prawidłowo

Poprawiający w tym roku wynik matury zdawali egzamin w starej formule, innej niż pozostali maturzyści - alarmowali tegoroczni maturzyści podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji edukacji, nauki...

06.08.2015

Doświadczenie zawodowe ułatwi skończenie studiów

Przepisy o szkolnictwie wyższym umożliwiają zdobywanie punktów ECTS, potrzebnych do zaliczenia studiów, na podstawie osiągnięć zawodowych. Teraz na taką możliwość otwierają się także uczelnie. Osoba...

05.08.2015

Stara matura do poprawki?

Arkusz maturalny z chemii dla zdających egzamin na poprzednich zasadach był trudniejszy niż nowa matura - uważają maturzyści. Chcą ponownego przeliczenia punktów....

05.08.2015