Brave Kids to możliwość spotkania dziecięcych grup artystycznych z różnych części świata, dla których praktykowanie sztuki jest formą pracy nad swoją sytuacją społeczną. - deklarują pomysłodawcy projektu. - Dzięki programowi dzieci z krajów rozwiniętych (Skandynawia, Europa Zachodnia, Polska, USA), mogą skonfrontować swój świat z życiem swoich rówieśników z miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi i konfliktami społeczno-politycznymi (m.in. z Ugandy, Nepalu, Palestyny czy Laosu). - dodają.
Program składa się z dwóch etapów - pierwszy to dwutygodniowe warsztaty, zajęcia artystyczne, które prowadzą sami uczestnicy. Zakończą go spektakle artystyczne dla mieszkańców miejscowości, w której odbywają się warsztaty. Drugi etap to spotkanie wszystkich grup pod Wrocławiem i tygodniowa praca nad wspólnym widowiskiem finałowym.
W tym roku warsztaty odbywały się w Warszawie, Wałbrzychu, Wrocławiu oraz Puszczykowie. Wzięło w nich udział 413 dzieci z różnych stron świata.

Ze szczegółami na temat projektu można zapoznać się na stronie internetowej Brave Kids>>

Film Brave Kids- dzieci świata>>