Gazeta przypomina o nieudanych próbach wprowadzenia zmian w tej materii.
„Resort finansów wielokrotnie zwracał uwagę, że rozwiązania obowiązujące nauczycieli powinny zostać ujednolicone z funkcjonującymi w odniesieniu do pozostałych grup zawodowych" - cytuje opinię MF do porzuconego projektu noweli Karty Nauczyciela.

MF: nauczycielskie przywileje zbyt kosztowne dla budżetu>>

Na wysokie świadczenia pedagogów narzekają samorządowcy.
– Dzięki tym pieniądzom mogłabym wydłużyć czas darmowej pracy przedszkoli o dwie godziny lub stworzyć bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów – mówi „Rzeczpospolitej" Elżbieta Frejowska, wójt gminy Nagłowice.
MEN nie zamierza na razie wprowadzić zmian w tej materii. Nowela Karty Nauczyciela, nad którą pracuje resort, ma natomiast ograniczyć stosowanie KN do niektórych grup nauczycieli.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 31 października 2014 r.

W 2015 r. nowy nadzór pedagogiczny i ograniczenia w stosowaniu Karty Nauczyciela>>