Rada Reklamy nauczy. jak nie dać się naciągnąć

Od września Rada Reklamy będzie uczyć dzieci, jak rozpoznać komercyjne przekazy reklamowe i nie dać się wprowadzić w błąd. Z badań wynika, że współczesne dzieci, dla których telewizja, komputer,...

12.05.2015

LexisNexis dla oświaty

Prawo oświatowe to zagadnienie dotyczące każdego nauczyciela. Wie o tym wydawnictwo LexisNexis, przygotowując pozycje dedykowane nauczycielom i dyrektorom szkół, ale także samorządowcom. LexisNexis...

12.05.2015

Punkt przedszkolny także dla cudzoziemca

Rozporządzenie przesądzi, że dzieci osób powracających z zagranicy oraz cudzoziemców będą przyjmowane do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na tych samych zasadach, co dzieci z polski....

12.05.2015

Zły humor egzaminatora może drogo kosztować

Aż o 3,7 punktu może różnić się wynik egzaminu sprawdzanego przez dwie osoby. Na ocene wpływa nastrój egzaminatora oraz fakt, czy punktacja oscyluje wokół progu zdawalności - informuje DziennikGazeta...

12.05.2015

Matura 2015: na egzaminie fizyka i filozofia

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie egzamin z filozofii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy...

11.05.2015

Młodzież nie umie korzystać z Google

Młodzi ludzie nie wiedzą, jak używać Worda, Excela i Google - wynika z badań przeprowadzonych na uniwersytecie Illinois Wesleyan. Eksperci oceniają, że do spadku kompetencji cyfrowych młodzieży...

11.05.2015