Do połowy przyszłego roku 18 tys. osób (m.in. pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli) przejdzie szkolenia przygotowujące do profesjonalnego doradztwa zawodowego w gimnazjach. Kolejny etap programu poświęcony będzie szkoleniu doradców pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zwiększenie roli doradców zawodowych nie tylko pomoże w wyborze odpowiedniej szkoły i pracy, ale wykształci w młodych ludziach nawyk sięgania po pomoc profesjonalisty, jeżeli ich kariera zawodowa stanie w miejscu.
 

Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji uczenia się przez całe życie w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji tematem XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>

Podwyższenie wieku emerytalnego sprawiło, że coraz więcej osób zetknie się z problemem wypalenia zawodowego lub będzie musiało zmienić obraną wcześniej ścieżkę rozwoju. Z tego powodu rosnąć będzie popyt na usługi coachingowe.
 – Coach kariery pracuje zawsze na dwóch płaszczyznach: biznesowej – dotyczącej umiejętności, kompetencji i twardych rzeczy, oraz mentalnej, bo wie, że to rozwój osobisty zdeterminuje ostateczny rezultat jego podopiecznego – tłumaczy "Rz" coach Beata Kapcewicz. Dodaje, że po coaching kariery sięgają dziś studenci, specjaliści, przedsiębiorcy a  przede wszystkim menedżerowie średniego i wyższego szczebla.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 15 października 2014 r.

Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole  Polecamy: Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole>>