- Nauczyciele matematyki muszą mieć chęć do stałego uzupełniania wiedzy – podkreśliła minister edukacji narodowej. - Ważne jest też nastawienie rodziców, którzy powinni mieć świadomość, że dobre wykształcenie dziecka nie jest możliwe bez opanowania przez ucznia rzetelnej wiedzy matematycznej - dodała.
Zdaniem szefowej MEN dużą rolę w poprawie poziomu nauczania matematyki będą też miały uruchamiane stopniowo tzw. szkoły ćwiczeń. - W każdym województwie zostanie wybrana szkoła, która odnosi sukcesy w nauczaniu matematyki. W tej szkole odbywać się będą staże dla przyszłych nauczycieli tego przedmiotu – zapowiedziała minister. - Poprawa poziomu nauczania matematyki będzie mogła być finansowana z funduszy z kolejnej unijnej perspektywy finansowej - dodała.

Kluzik-Rostkowska: matura nie może być za łatwa>>

- Kłopoty uczniów mogą wynikać m.in. z luk w wiedzy oraz z nieumiejętności doprecyzowania wizji swojej przyszłości. Nie bez winy są same szkoły. Zdarza się, że np. w technikach nauczyciele teorii nie nadążają za matematycznymi wymaganiami instruktorów praktyk zawodowych – mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska. Spotkanie było kolejnym z serii organizowanych przez MEN spotkań poświęconych nauczaniu matematyki. Więcej>>

Rozwój szkoły jako organizacji oraz rozwój nauczyciela tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>