Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają na konsultacje społeczne, realizowane w ramach ogólnopolskiego, systemowego projektu "Szkoła Współpracy".
Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie mogą zgłaszać propozycje dotyczące m.in.: zwiększenia wpływu rodziców i uczniów na decyzje dotyczące szkolnego życia, pobudzenia współpracy szkół z instytucjami lokalnymi, zmian w urządzeniu budynków szkolnych, tak by ułatwiały różnego rodzaju aktywności sprzyjające współpracy w czasie lekcji i poza nimi.
Dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice mogą zgłaszać się indywidualnie, natomiast uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zgłasza dyrektor szkoły, poprzez specjalny formularz.

Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktykaPolecamy książkę: Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka>>