Wyrok opisuje "Dziennik Gazeta Prawna". Zwolniony dyrektor zaskarżył uchwałę organu prowadzącego, argumentując, że prawo oświatowe nie zezwala na odwołanie go z funkcji bez wypowiedzenia nawet, gdy rozwiązano zespół szkół, którym zarządzał. WSA nie zgodził się z tym stanowiskiem.

Brak skutecznego zawiadomienia o likwidacji szkoły pozwala na podważenie uchwały>>

Podobnego zdania był też Naczelny Sąd Administracyjny - oddalił skargę kasacyjną, wskazując, że  w sytuacji zmniejszenia liczby stanowisk kierowniczych w szkołach przy ich przekształcaniu można odwołać dyrektora bez wypowiedzenia.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 15 października 2014 r.

MPiPS: za mało czasu na decyzję dla pedagogów wyłączanych spod Karty Nauczyciela>>