Badaniem objęto osoby w wieku od 16 do 65 lat. To najgorszy wynik spośród przebadanych państw, dla których średni odsetek populacji niemających podstawowych kompetencji cyfrowych to 25 proc. Prześcignęli nas Czesi i Słowacy.
Eksperci tłumaczą, że cyfrowy analfabetyzm wynika z faktu, że w Polsce nie wymaga się od pracownika posiadania tzw. europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych, który potwierdza podstawowe umiejętności korzystania z komputera. W podwyższeniu kompetencji nie pomaga także szkoła.

Rusza pilotażowy program popularyzacji programowania w szkołach>>

– Choć posiadane przez nauczycieli umiejętności korzystania z technologii informatycznych pozostawiają wiele do życzenia, nikt ich zmusza do tego, by podnosili swoje kwalifikacje, co negatywnie odbija się na ich uczniach – mówi "Rz" Waldemar Grądzki, były naczelnik  Wydziału Nowych Technologii w Edukacji MEN. Dodaje także, że problemem jest utrudniony dostęp do szybkiego internetu.

Sesja nowoczesne technologie w edukacji – wyzwania, projekty, szanse, zagrożenia częścią Kongresu Edukacja i Rozwój>>