Do edycji pilotażowej programu zostały zaproszone 34 szkoły z całej Polski. Jak powiedziała Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej pierwszeństwo miały szkoły z regionów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotnym kryterium było także zaangażowanie nauczycieli danej szkoły w realizację różnych programów edukacyjnych. "Ucząc programowania, uczymy myślenia i przygotowujemy młodych ludzi do przyszłości, w której bez umiejętności cyfrowych trudno będzie pracować i żyć" - dodała Pacewicz.
Zajęcia z programowania będą prowadzić nauczyciele przeszkoleni przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Szkolenie odbędzie się w ostatnich dniach września 2013 roku. Wezmą w nim udział nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności, nie tylko informatycy. Po przeszkoleniu nauczyciele będą mogli poprowadzić osiem 90 minutowych zajęć z programowania w języku Scratch. Lekcje z programowania w szkołach mogą się odbywać w ramach dodatkowych zajęć albo podczas godzin wychowawczych.
Projekt organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, stowarzyszenie "Rodzice w Edukacji" oraz przez firmę Samsung Polska.
Język Scratch został opracowany przez Mitchela Resnicka z Massachusetts Institute of Technology. Programowanie w tym języku odbywa się w sposób wizualny. Elementy języka, z których tworzy się programy mają kształt klocków podobnych do puzzli.
"Wybraliśmy ten język, bo jest atrakcyjny dla dzieci. Nie ma tajemniczych kodów tylko składa się z kolorowych klocków, które się łączy i momentalnie można zobaczyć efekt złożenia fragmentu programu, czy on działa, czy jednak trzeba coś zmienić" - powiedział Jacek S. Wierzbicki z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie.
Pilotażowy program potrwa od października 2013 do stycznia 2014 roku, kiedy nastąpi podsumowanie programu. Planowane są następne edycje programu. "Równolegle z pilotażowym programem zaczynamy przygotowania do ogólnopolskiej edycji programu, w której chcemy, aby wzięło udział 100 szkół z całej Polski" - powiedziała Blanka Fijołek z Samsung Electronics Polska.
Szczegóły projektu można znaleźć na stronie http://www.mistrzowiekodowania.pl.