XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w 2014 roku przebiegać będzie dwuetapowo. Pierwszy etap to Europejska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty, która odbędzie się w dniach 1-4 października 2014 r. w Wiedniu i Bratysławie.

Drugi etap odbędzie się w Warszawie w dniach 22 – 23 października 2014 r.
Prelegenci zapoznają uczestników konferencji z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym, m.in. ze skutkami reformy wprowadzającej rządowy podręcznik oraz z zasadami zatrudniania asystentów nauczycieli.

Poruszona zostanie także kwestia dotacji oświatowych - w tym przede wszystkim temat rozliczania dotacji na podręczniki szkolne oraz finansowania wychowania przedszkolnego. Na XVI Krajowej Konferencji Dyrektorow Szkół i Przedszkoli, odbędzie się Gala 20 lecia czasopisma „Dyrektor Szkoły”  oraz Konkursu Super Dyrektor.
Uczestnik może wziąć udział w obu etapach konferencji lub wybrać tylko jeden z nich. Każdy, kto zdecyduje się na udział w Europejskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, może uczestniczyć za darmo w drugim etapie KKDS.

Szczegóły na temat wydarzenia oraz zapisów dostępne są tutaj>>