Chociaż pracodawcy cieszą się, że MEN zajęło się wdrożeniem w Polsce Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), to podkreślają, że przedsiębiorcy powinni mieć większy wpływ na kształtowanie nowego systemu.

Łatwiej będzie sprawdzić umiejętności pracownika>>

- Projekt w niedostatecznym stopniu uwzględnia potrzebę szerokiego zaangażowania interesariuszy branżowych, w tym pracodawców, w proces wdrażania ZSK. W tym kontekście warto rozważyć rozszerzenie zapisanej w projekcie koncepcji tworzenia Rady Interesariuszy o możliwość tworzenia Branżowych lub Sektorowych Rad Interesariuszy, które pełniłyby podobne funkcje jak Rada Interesariuszy w ramach poszczególnych branż/sektorów - mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

Udzielanie dotacji pracodawcom prowadzącym kształcenie młodocianych pracowników>>

Lewiatan zauważa także, że projekt jest mało precyzyjny - MEN nie wyjaśnia m.in., dlaczego  wprowadza się różne standardy opisu kwalifikacji dla poszczególnych systemów.
"Wydaje się, że aby osiągnąć wskazane cele, w tym zwłaszcza ułatwienie identyfikacji posiadanych wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, udokumentowanych kwalifikacjami wymagałoby zastosowania jednolitego, a przynajmniej spójnego standardu opisu kwalifikacji dla wszystkich systemów ich nabywania." - czytamy w opinii KPP Lewiatan. Pełna treść opinii>>

Współpraca z pracodawcami lekarstwem na kryzys zawodówek>>