Obowiązek nałożony przez ustawę o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782) wielokrotnie potwierdzały sądy administracyjne. Tymczasem placówki oświatowe uchylają się od przestrzegania tych przepisów.

Projekt arkusza organizacyjnego jest informacją publiczną>>

– Platforma oświatowa jest źródłem informacji o stanie edukacji w mieście. W jednym miejscu są zgromadzone m.in. dane statystyczne o edukacji, aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, raporty o wynikach egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach – wyjaśnia Dariusz Wołodźko z biura prasowego gdańskiego magistratu.

Szkoła musi prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej>>

- Nieprawidłowości to wynik kilku czynników. Po pierwsze niewiedzy, że szkoły są zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Po drugie wciąż pokutuje mit, że zarządzanie upublicznianiem danych jest trudne. Po trzecie odczuwa się niechęć do prowadzenia polityki otwartości, w ramach której dzielimy się ze społeczeństwem informacjami – diagnozuje Szymon Osowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.Szkoły mogłyby rozwiązać problem dostępu do informacji publicznej poprzez poprawienie warstwy merytorycznej swoich stron internetowych.
Szkoły nie wywiązują się z obowiązku prowadzenia BIP- ów>>

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 3 września 2014 r.