Już 27 marca 2014 r. odbędzie się II zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Poświęcony zostanie przede wszystkim ruchowi kadrowemu w placówkach oświatowych oraz ochronie danych osobowych i ustawie o dostępie do informacji publicznej. Z tą ostatnią wiąże się wiele wątpliwości, związanych zwłaszcza  z udostępnianiem informacji o szkole i nauczycielach w internecie.
W okresie, w którymn dokonuje się redukcji zatrudnienia i likwiduje oddziały, organizacje związkowe często występują o udostępnienie projektu arkusza organizacyjnego na przyszły rok. Należy pamiętać, że takiej prośbie nie można odmówić, ponieważ dokument ten uznaje się za informację publiczną. Wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i z orzecznictwa (np. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2009 r. IV SAB/Gl 30/09). Przy tym w projekcie nie zamieszcza się danych pozwalających na identyfikację konkretnego nauczyciela - nie chodzi tu tylko o dane podstawowe, jak imię i nazwisko, ale także np. o specjalizację, gdy taką posiada jeden nauczyciel w placówce. Praktyczne porady na temat tworzenia arkusza organizacyjnego oraz ochrony danych osobowych będzie można otrzymać podczas II zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z programem>>

Czy projekt arkusza organizacyjnego szkoły to informacja publiczna>>