Realizacja kształcenia specjalnego możliwa jest jedynie w szkołach specjalnych bądź integracyjnych, a nie w szkołach artystycznych - wynika z pisma, które otrzymały szkoły prowadzone przez resort kultury. Jak podkreśla RPO, to sprzeczne z prawem.

Rusza reforma szkolnictwa artystycznego>>

"Argumentacja zaprezentowana w piśmie wskazuje na brak zrozumienia zarówno orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego, jak i sytuacji uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z różnego rodzaju dysfunkcjami. Wnioski i zalecenia zaprezentowane w piśmie wydają się sprzeczne nie tylko z normami wynikającymi z Konstytucji oraz treścią przepisów prawa oświatowego, ale także z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Konstytucyjna zasada równości wobec prawa nakłada na organy państwa obowiązek jednakowego traktowania każdego ucznia posiadającego stosowne orzeczenie." - zauważa rzecznik.

Plany ramowe w szkołach artystycznych wkrótce na nowych zasadach>>

Przypomina, że każda szkoła realizująca podstawę programową kształcenia ogólnego ma obowiązek stosowania się do zaleceń zawartych w takich orzeczeniach. W polskim ustawodawstwie nie ma przepisów ograniczających dzieciom ze specjalnymi potrzebami możliwość kształcenia w szkołach artystycznych.

Łatwiej o pracę w szkole artystycznej>>

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>