4,34 zł - tyle kosztowała każda z czterech części rządowego podręcznika

Koszt każdej z czterech części podręcznika "Nasz elementarz", to 4,34 zł. I takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tegoroczni uczniowie klas I szkół podstawowych są pierwszym rocznikiem, który będzie korzystał z bezpłatnych podręczników przygotowanych przez resort edukacji.

Zgodnie z art. 22ak ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Stąd też, MEN określiło koszt każdej z czterech części "Naszego elementarza" na 4,34 zł, co oznacza, że szkoła nie będzie mogła zażądać od rodziców wyższej kwoty.

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 3 września 2014 r.

Data publikacji: 3 września 2014 r.