Opracowanie stanowi obszerny komentarz dotyczący organizacji czasu pracy nauczycieli, w którym...
Urszula Kołowska
03.09.2009
Komentowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny...
27.08.2009