Obowiązujące przepisy prawa przewidują funkcjonowanie w strukturach oświatowych szkół i placówek...
Agata Piszko
25.03.2010
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z konstytucją....
18.03.2010
Nauczyciel mianowany posiadaj aktualne badania lekarskie. Z moich obserwacji wynika, iż nauczyciel...
Bożena Barszczewska
11.03.2010
Opracowanie pochodzące z serwisu Prawo Oświatowe/ABC to omówienie zasad dotyczących udzielania...
Prawo.pl
11.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski