Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z konstytucją....
18.03.2010
Nauczyciel mianowany posiadaj aktualne badania lekarskie. Z moich obserwacji wynika, iż nauczyciel...
Bożena Barszczewska
11.03.2010
Opracowanie pochodzące z serwisu Prawo Oświatowe/ABC to omówienie zasad dotyczących udzielania...
Prawo.pl
11.03.2010
Wyrok z dnia 11 sierpnia 2009 r. Sąd Najwyższy III UK 28/09
04.03.2010
Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe omówienie zasad prowadzenia pozaedukacyjnej działalności...
Krzysztof Lisowski
25.02.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski