Chodzi tu np. o Wielki Czwartek, czy 23 grudnia, kiedy to zaczynają się przerwy świąteczne. 
– Jeżeli mielibyśmy zmieniać przepisy, to tak, aby nauczyciel był bardziej dostępny dla ucznia – powiedział Maciej Jakubowski, wiceminister edukacji i podkreślił, że zmiany powinny zmierzać do tego, by szkoła zapewniała dzieciom opiekę, gdy potrzebują tego rodzice.