Według danych CKE egzamin maturalny zdało 86 proc. przystępujących, czyli 284 755 osób - wynik negatywny uzyskało 46 090 osób. 
Najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi: były geografia 76 683 - 22 proc., biologia 65 246 - 20 proc., wiedza o społeczeństwie 58 372 - 17 proc. Najwięcej problemów tradycyjnie sprawiła matematyka, ale poziom zdawalności był o 2 proc. wyższy niż w zeszłym roku - maturę zdało 88 proc. przystępujących (w pierwszym terminie zdawalność sięgnęła 85 proc.; na poprawce było dużo gorzej, bo zdało ją tylko 37 proc. przystępujących).
CKE lepiej ocenia umiejętności tegorocznych maturzystów - wyniki wskazują na postęp w pisaniu tekstu własnego i analizie informacji. Więcej>>