Komentarz omawia zagadnienia związane z podległością służbową między osobami zatrudnionymi w...
Marta Handzlik
05.08.2010
Komentarz został poświęcony tematyce przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Opracowanie...
Alicja Brzezińska
29.07.2010
W komentarzu zostały przedstawione obowiązki dyrektora szkoły związane z dokonywaniem okresowych...
Alicja Brzezińska
22.07.2010