Niniejsze opracowanie jest syntetycznym komentarzem do przepisów nowego rozporządzenia, do wydania...
Krzysztof Gawroński
22.10.2009
Komentarz dotyczy warunków nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,...
Piotr Kostrzewa
15.10.2009