Zaległe składki nie pozbawią świadczenia wypadkowego

BHP

Błędnie zaniżona przez przedsiębiorcę stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie może być przeszkodą do przyznania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy dla osoby prowadzącej...

13.08.2013