WSA: prezes sądu nie musi udostępniać wyroków każdemu

Samorząd terytorialny

Osoby działające w interesie prywatnym nie powinny uzyskiwać informacji od organów władzy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdził WSA. Tym bardziej nie powinny otrzymywać kopii...

10.08.2013

Upał w orzecznictwie sądów

Upał może być argumentem uzasadniającym zwłokę w złożeniu pisma do sądu - wynika z sądowych orzeczeń. Jednak nie każdy, kto skarży się na upał, może liczyć na wyrozumiałość sędziów. Np. więźniowie,...

08.08.2013

NSA: rada gminy nie może zdecydować o jej podziale

Samorząd terytorialny

Rada Gminy Kamienica (Małopolskie) nie mogła odmówić mieszkańcom przeprowadzenia referendum ws. odłączenia się i utworzenia odrębnej gminy Szczawa orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. O...

08.08.2013

WSA: policja ma prawo gromadzić dane przez 50 lat

Policja ma prawo przetwarzać dane osób, które były kiedykolwiek oskarżone lub skazane. Przemawia za tym interes publiczny - bezpieczeństwo i względy prewencyjne orzekł w środę Wojewódzki Sąd...

08.08.2013