Wykorzystanie produktu ubocznego musi być pewne

Środowisko

Kwalifikacja rzeczy jako produktu ubocznego a nie jako odpadu ma miejsce tylko wtedy, gdy jej ponowne użycie jest nie tylko prawdopodobne, ale pewne i stanowi integralną część procesu produkcji uznał...

13.02.2014

SN: sąd pracy może oceniać wypadki

BHP

Sąd pracy jest uprawniony do oceny, czy wypadek przy pracy miał miejsce i czy poszkodowanemu należy się jednorazowe odszkodowanie stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2014 r., I UZP 4/13.

12.02.2014

WSA: kontrola u kontrahenta może opóźnić zwrot VAT

Kontrola zasadności zwrotu sprowadza się nie tylko do sprawdzenia formalnej prawidłowości faktury określającej podatek naliczony i prawidłowości sporządzenia deklaracji podatkowej, ale również...

11.02.2014

SN: liczy się dzień dostarczenia odwołania do KIO

Zamówienia publiczne

Termin na wniesienie odwołania uznaje się za dotrzymany, jeśli odwołanie faktycznie dotarło do Krajowej Izby Odwoławczej. Dzień nadania odwołania u operatora pocztowego nie ma znaczenia - orzekł Sąd...

10.02.2014

SN: mobbing w straży pożarnej rozpatruje sąd pracy

Sąd pracy jest właściwy do rozpoznania sprawy funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wskutek działań dyskryminacyjnych i...

09.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski