Strasburg: admirał musi być odporny na krytykę

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 4 marca stwierdził, iż uznanie artykułu prasowego krytycznego względem wysokiego rangą dowódcy wojskowego za zniesławienie stanowiło naruszenie prawa do...

06.03.2014

Za dzikie śmieciowisko odpowiada właściciel działki

Samorząd terytorialny

Właściciel nieruchomości może się zwolnić z odpowiedzialności za nielegalne śmieciowisko wykazując wyraźnie kto jest odpowiedzialny za składowanie odpadów orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.03.2014

WSA: umowy menadżerskie w PKP S.A. muszą być jawne

Jakakolwiek umowa o pracę nie jest informacją publiczną, ale kontrakty menedżerskie członków zarządu spółki PKP S.A. , której jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa muszą być ujawnione - stwierdził...

05.03.2014

WSA: wniosek o dowody rejestracyjne aut MPO - oddalony

Mimo, że Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że wpis w dowodzie rejestracyjnym śmieciarek MPO o dopuszczalnych emisjach spalin jest informacją publiczną, to oddalił skargę spółki Remondis.

04.03.2014