Sąd: reaktywacja spółki Giesche była bezprawna

Reaktywacja przedwojennej spółki Giesche była bezprawna - wynika z poniedziałkowego orzeczenia Sądu Okręgowego w Katowicach. Oznacza to, że osoby, które ponownie zarejestrowały tę firmę w 2005 r.,...

27.01.2014

Inwestor nie uniknie zapłaty podwykonawcom

Zamówienia publiczne

Jeśli inwestor budowlany nie zapoznał się z treścią umowy i mimo to, zgodził się na realizację robót przez podwykonawcę to podjął ryzyko, które jako profesjonalistę obciąża właśnie jego - orzekł Sąd...

27.01.2014

VAT: zniszczenie też można uznać za dostawę towarów

Wyprodukowanie a następnie zniszczenie towarów na zlecenie zamawiającego, za wynagrodzeniem, należy uznać za odpłatną dostawę towarów, którą należy udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT. Tak...

23.01.2014

Gmina zdecyduje gdzie trafią śmieci

Zamówienia publiczne

Samorządy mogą nałożyć na firmę prowadzącą zbiórkę odpadów na ich terenie obowiązek przewożenia zmieszanych odpadów komunalnych do najbliższej instalacji przetwarzania. Tak orzekł Trybuał...

23.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski