SN oddalił kasację w sprawie stalinowskich śledczych

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek kasację dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu od wyroku sądu apelacyjnego, który umorzył postępowanie wobec dwóch stalinowskich...

23.04.2013

Wpłacone wadium nie stanowi kosztu podatkowego

Kwoty wpłacone tytułem wadium, które w związku z wygranym przetargiem i rezygnacją z podpisania umowy nie zostały zwrócone nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

23.04.2013

WSA: gmina pomaga w miarę możliwości

Wysokość, jak i samo przyznanie świadczenia uzależnione są od możliwości finansowych organu przyznającego pomoc oraz ilości innych osób potrzebujących i zamieszkujących na terenie danej gminy orzekł...

20.04.2013