NSA: poszkodowani budową autostrady A-4 - przegrali

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej lokalizacji autostrady w części, która dotyczy tylko jednej działki jest dopuszczalne, jeśli decyzja dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa - orzekł...

30.11.2013

SN: odstąpienie od umowy musi mieć istotne przyczyny

Sądy orzekając na podstawie Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów muszą badać, czy odstąpienie od kontraktu miało istotne przyczyny i czy spowodowało uszczerbek w majątku...

29.11.2013

Rażąco niska cena a wyjaśnienia wykonawcy

Zamówienia publiczne

Jeżeli zamawiający nadal posiada wątpliwości po złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę co do zaoferowanej przez niego ceny, powinien żądać dalszych wyjaśnień - podkreśla UZP.

29.11.2013

Nie każda bezczynności stanowi rażące naruszenie prawa

Samorząd terytorialny

Każda bezczynność lub przewlekłość postępowania jest naruszeniem prawa. Nie można jednak przyjąć, że w każdej bezczynności lub przewlekłości postępowania mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa...

29.11.2013

SN: lokalizator GPS nie dla prywatnych detektywów

Prywatni detektywi nie mogą stosować lokalizatorów GPS ani innych, zastrzeżonych dla policji i tajnych służb, technicznych środków niejawnego zdobywania informacji - ocenił Sąd Najwyższy.

28.11.2013

Strasburg: nie można karać za pokojową blokadę drogi

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 listopada uznał, że sankcja prawnokarna wymierzona rolnikom, którzy w proteście zablokowali drogę krajową, naruszyła prawo do pokojowego zgromadzania...

28.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski