NSA: odmowa udostępnienia akt IPN wymaga decyzji

Wnuk walczącego o niepodległy byt Polski dziadka otrzymał od Instytutu Pamięci Narodowej odmowę wglądu w dziennik działań bojowych. NSA nie uwzględnił jego skargi z powodu błędnie napisanej kasacji.

22.01.2014

NSA: minister finansów nie jest doradcą podatkowym

Nie można czynić organowi interpretacyjnemu zarzutu, że nie wskazał, czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym mógł mieć zastosowanie inny przepis, skoro sam wnioskodawca o to nie wnosił....

21.01.2014

WSA: prawidłowość awizowania można reklamować

Samorząd terytorialny

Podważanie prawidłowości awizowania przesyłki doręczonej przez pocztę w postępowaniu administracyjnym wymaga przeprowadzenia procedury reklamacyjnej uznał WSA w Białymstoku.

21.01.2014

Zamawiający może sam zdecydować czy tajemnica istnieje

Zamówienia publiczne

Nie ma obowiązku wzywania wykonawcy do wyjaśnień, jeśli zamawiający jest w stanie samodzielnie stwierdzić, że tajemnica przedsiębiorstwa nie istnieje - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza.

20.01.2014

SA: nieodśnieżenie chodnika może dużo kosztować

Za nieodsnieżone chodniki odpowiada zarządca nieruchomości, a także firma, której te prace powierzono. Jeśli zdarzy się wypadek, to odpowiedzą oni za uszczerbek na zdrowiu i krzywdę moralną, a także...

20.01.2014

ETS: Komisja przekroczyła swoje kompetencje

Komisja Europejska, w ramach egzekwowania okresowej kary pieniężnej ustalonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nie może orzekać w przedmiocie zgodności z prawem Unii przepisów krajowych,...

20.01.2014

SN: wstrzymane emerytury wypłaca ZUS z odsetkami

W opinii Sądu Najwyższego błędy wywołane wadliwym prawem z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz decyzje ostateczne uznane za bezprawne nie mogą stanowić dla ZUS usprawiedliwienia dla pozbawienia...

18.01.2014