SN: nieudane wyłączenie wspólnika ze spółki

Cofniecie pozwu przez wspólnika spółki nie powoduje likwidacji praw pozostałych wspólników - stwierdził Sąd Najwyższy. Sąd Apelacyjny musi uwzględnić ich interesy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy -...

06.02.2014

WSA: burmistrz nie wykonuje wyroków w sprawie najmu

Zarząd dzielnicy nie może skreślić wnioskodawcy z listy oczekujących na mieszkanie komunalne, jeśli nadal spełnia on te same kryteria, które były podstawą umieszczenia go na liście - stwierdził...

06.02.2014

Drobna naprawa nie wyłącza niskiego ryczałtu

Jeśli przedsiębiorca nie będzie ingerował w fabryczne właściwości sprzedawanych towarów, to może wybrać opodatkowanie przychodów stawką 3 proc. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby...

04.02.2014

MasterCard walczy z UE o wyższe stawki opłat

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości poparł organy nadzoru ustanawiające limity stawek w płatnościach kartami kredytowymi za granicą. Możliwości nakładania wyższych stawek opłat interchange...

04.02.2014

PIT: spłata żony nie jest kosztem podatkowym

Spłata na rzecz współmałżonka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, gdyż wydatek na ten cel ani nie zachowuje ani nie zabezpiecza źródła...

03.02.2014