NSA: sołectwa można tworzyć na peryferiach miast

O możliwości powołania w mieście sołectwa przesądza wiejski charakter jej terenów. Najczęściej warunek ten będą spełniały obszary z peryferii miast, gdzie znajdują się pola uprawne - stwierdził...

01.03.2014

Przekazanie OPP obuwia nie jest zwolnione z VAT

Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny obuwia niepełnowartościowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

28.02.2014

WSA: panele słoneczne bez podatku od nieruchomości

Budownictwo

Przy montażu paneli fotowoltaicznych, za budowle uznaje się jedynie ich system mocowań. W konsekwencji tylko w takim zakresie podlegają podatkowi od nieruchomości uznał WSA w Szczecinie.

28.02.2014

WSA: panele słoneczne bez podatku od nieruchomości

Środowisko

Przy montażu paneli fotowoltaicznych, za budowle uznaje się jedynie ich system mocowań. W konsekwencji tylko w takim zakresie podlegają podatkowi od nieruchomości uznał WSA w Szczecinie.

28.02.2014

Zawał serca wypadkiem przy pracy?

BHP

Pogorszenie stanu zdrowia bez związku z wykonywanymi zadaniami i będące skutkiem rozwoju samoistnego schorzenia nie będzie uznane za wypadek przy pracy, choćby wystąpiło nagle orzekł Sąd Najwyższy w...

27.02.2014

Strasburg: naruszono prawa ojca nie badając DNA

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 25 lutego uznał, iż uniemożliwienie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia ojcostwa w świetle nowego dowodu z badania DNA stanowiło naruszenie praw...

26.02.2014

Sąd powszechny rozstrzygnie spór podwykonawców z GDDKiA

Zamówienia publiczne

Odmowa umieszczenia określonego podmiotu na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności z zamówień publicznych, wynika ze stosunków cywilnoprawnych, stąd nie...

25.02.2014