Radny nie może dzierżawić gruntów rolnych gminy

Samorząd terytorialny

Samo tylko dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego wystarczy do uznania, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia tej jednostki,...

05.07.2013

CIT: zawiniona strata nie jest kosztem podatkowym

Straty powstałe na skutek braku staranności podatnika w prowadzeniu działalności gospodarczej nie mają charakteru kosztowego. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2013 r.

04.07.2013

Komisja rewizyjna nie jest organem gminy

Samorząd terytorialny

Komisja rewizyjna jest wprawdzie powoływana przez radę gminy w celu wykonywania zadań rady związanych z kontrolowaniem działalności burmistrza, ale działa wyłącznie w ramach rady. Komisja rewizyjna...

04.07.2013