SN: mobbing w straży pożarnej rozpatruje sąd pracy

Sąd pracy jest właściwy do rozpoznania sprawy funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wskutek działań dyskryminacyjnych i...

09.02.2014

SN: za niska kara za molestowanie dzieci przez lekarza

Sąd Najwyższy uchylił w piątek 7 lutego wyrok Naczelnego Sądu Lekarskiego, który za molestowanie seksualne dzieci-pacjentów w szpitalu przez chirurga wymierzył mu karę zawieszenia wykonywania zawodu...

08.02.2014

SN: nieudane wyłączenie wspólnika ze spółki

Cofniecie pozwu przez wspólnika spółki nie powoduje likwidacji praw pozostałych wspólników - stwierdził Sąd Najwyższy. Sąd Apelacyjny musi uwzględnić ich interesy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy -...

06.02.2014

WSA: burmistrz nie wykonuje wyroków w sprawie najmu

Zarząd dzielnicy nie może skreślić wnioskodawcy z listy oczekujących na mieszkanie komunalne, jeśli nadal spełnia on te same kryteria, które były podstawą umieszczenia go na liście - stwierdził...

06.02.2014