Oferta niezgodna ze specyfikacją wypada z gry

Zamówienia publiczne

Niezgodność oferty z treścią SIWZ, stanowiąca podstawę odrzucenia oferty, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub...

22.11.2013

NSA: informacje o poselskich pożyczkach są tajne

Kancelaria Sejmu nie musi udostępniać informacji o pożyczkach udzielonych posłom, bo nie ma to związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznej - orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny w...

21.11.2013

KIBR może szkolić bez VAT

Realizowane przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) obligatoryjne szkolenia zawodowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi szkoleniami związane zwolnione są z VAT. Tak...

21.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski