PCC: dopiero odmowa umożliwia stwierdzenie nadpłaty

Dopiero odmowa wyrażenia zgody przez wierzycieli na przejęcie zobowiązań darczyńcy przez obdarowanego po zawarciu umowy darowizny, daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w...

27.11.2013

Strasburg: dobro dziecka ponad wszystko

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 26 listopada uznał naruszenie praw matki w związku z wydaniem nakazu powrotu dziecka do państwa trzeciego. Sąd krajowy nie uwzględnił...

26.11.2013

NSA: liczy się dzień wydania decyzji, a nie jej doręczenia

Samorząd terytorialny

Urząd może się spóźnić z doręczeniem decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej, bo liczy się data, kiedy decyzja została podpisana, a nie kiedy trafiła do właściciela gruntu - orzekł w poniedziałek w...

26.11.2013

Zamawiający kupuje to, co dla niego najlepsze

Zamówienia publiczne

Przetarg jest organizowany w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla instytucji zamawiającej, a nie najlepszej w świetle obiektywnych kryteriów. Decydujące znaczenie ma treść zapisów zawartych w...

25.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski