NSA: Google przegrał z inspektorem ochrony danych

Jeden pracownik powinien być imiennie wyznaczony do nadzoru nad bezpieczeństwem informacji w spółce Google. Anonimowy pracownik nie może wykonywać takiej funkcji - orzekł Naczelny Sąd...

22.02.2014

„Danie dnia” na paragonie fiskalnym wystarczy

Restaurator może stosować nazwę danie dnia na paragonach fiskalnych, bez szczegółowego opisywania poszczególnych składników posiłków. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji...

21.02.2014

MF: umorzenie dotyczy wyłącznie zaległości podatkowej

W momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie - wyjaśnił Minister...

21.02.2014

WSA: samowolna linia wysokiego napięcia nie do usunięcia

Budownictwo

Sprawa ma posmak skandalu. Od ponad 30 lat samowolnie postawiona linia wysokiego napięcia nie może być rozebrana z przyczyn formalnych i niekończącej się mitręgi sądowej, mimo kilku decyzji i wyroków...

20.02.2014

NSA: burmistrz musi ujawnić kto płaci podatki

Informacja, czy podatnik płaci daniny nie jest tajemnicą skarbową, podobnie jak informacja o wydaniu decyzji w sprawie opodatkowania nieruchomości przez burmistrza, zwłaszcza gdy podatnikiem jest...

19.02.2014

WSA: punkty karne kierowców nie przedawniają się

Przedawnienie karalności wykroczenia, za które przyznane zostały kierowcy punkty karne nie jest podstawą do umorzenia postępowania w sprawie skierowania na egzamin kontrolny uznał WojewódzkiSąd...

18.02.2014