Odsetki z góry stają się przychodem od razu

Jeśli bank z góry wlicza odsetki do kwoty kredytu, to stają się one dla niego przychodem od razu, a nie dopiero przy spłacie kolejnych rat przez kredytobiorcę. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z...

27.03.2013

Od wynagrodzenia arbitra nie zapłacimy VAT

Strona zobowiązana na mocy wyroku do poniesienia kosztów arbitrażu obejmujących m.in. wynagrodzenie arbitrów ustalone im przez sąd, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu uzyskanego...

27.03.2013