NSA: burmistrz musi ujawnić kto płaci podatki

Informacja, czy podatnik płaci daniny nie jest tajemnicą skarbową, podobnie jak informacja o wydaniu decyzji w sprawie opodatkowania nieruchomości przez burmistrza, zwłaszcza gdy podatnikiem jest...

19.02.2014

WSA: punkty karne kierowców nie przedawniają się

Przedawnienie karalności wykroczenia, za które przyznane zostały kierowcy punkty karne nie jest podstawą do umorzenia postępowania w sprawie skierowania na egzamin kontrolny uznał WojewódzkiSąd...

18.02.2014

WSA: za dużo dowolności w decyzjach NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje dowolne decyzje. Jego organy nie wykonują lub z trudem dostosowują się do wyroków sądów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

18.02.2014

ETS: Tokaj - nie tylko węgierski

Wpis słowackiej nazwy wina Vinohradnícka oblasť Tokaj do elektronicznego rejestru chronionych nazw pochodzenia E-Bacchus nie stanowi aktu zaskarżalnego - tak wynika z zapadłego wczoraj wyroku...

17.02.2014

Rzecznik TS krytycznie o spreadach walutowych

Można mieć pewne wątpliwości, czy klienci rozumieli, podpisując umowę kredytową, że narażają się na dodatkowe koszty wynikające z różnicy pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży waluty obcej -...

17.02.2014

SN: sąd cywilny może orzec o zwrocie wadium

Zamówienia publiczne

Wykonawca nie musi występować do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie sporu o zwrot wadium, może wystąpić bezpośrednio do sądu cywilnego - orzekł Sąd Najwyższy.

17.02.2014

SN: zasiedzenie po dekrecie Bieruta

Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić w ułamkowych częściach, jeśli z ustaleń sadu wynika, że miało miejsce współposiadanie, czyli wszyscy władali całością, albo częścią w charakterze...

17.02.2014

SN: wykradzenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest karalne

Nielegalne przejęcie projektów urządzenia elektrycznego przez spółkę konkurującą w danej branży słusznie zostało uznane za działanie nieuczciwe i ukarane zakazem produkcji - stwierdził Sąd Najwyższy.

15.02.2014

ETS: można linkować do ogólnodostępnych stron

Właściciel strony internetowej może, bez zezwolenia podmiotów prawa autorskiego, odesłać za pośrednictwem hiperlinków do wolnodostępnych na innej stronie internetowej utworów chronionych - tak wynika...

14.02.2014