Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 kwietnia 2014 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się osoba, która jest podatnikiem VAT czynnym i która przez cały rok wynajmuje dom. W kwietniu 2014 r. podatnik zamierzał wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy po to aby dojeżdżać do wynajmowanego domu, celem sprawdzania stanu technicznego, wyjaśniania spraw związanych z najmem, przeglądów okresowych (np. kominiarskich), uczestnictwa w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej dotyczących remontów.

Fiskus miał wypowiedzieć się w kwestii zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych.

Zobacz: Jak po 1 kwietnia 2014 r. rozliczać VAT od rat leasingowych? >>

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że ustawa o VAT wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony), przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego. Aby dany wydatek mógł być uznany za związany z pojazdem samochodowym, musi dotyczyć pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej podatnika.

Natomiast odliczenie w pełnej wysokości przysługuje w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. A zgodnie z ustawą o VAT pojazd jest uznawany za wykorzystywany do działalności gospodarczej podatnika w przypadku, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określone przez podatnika zasady ich używania, dodatkowo potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zobacz: Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

Chodzi tu np. o samochody osobowe, których konstrukcja wskazuje na ich przeznaczenie, co do zasady, do użytku prywatnego, jednakże pojazdy te mogą być także wykorzystywane w działalności gospodarczej. Z tych względów – dla celów pełnego odliczania – fakt wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. A nie można np. obiektywnie stwierdzić (poza pewnymi zupełnie wyjątkowymi sytuacjami), że pojazd wykorzystywany przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania służy wyłącznie działalności gospodarczej. Brak użytku prywatnego pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej musi być dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu. W konsekwencji, w celu dokonania pełnego odliczenia podatku muszą zostać spełnione 2 warunki:

- sposób wykorzystania pojazdów samochodowych przez podatnika musi wskazywać na wyłączne przeznaczenie ich do działalności gospodarczej (wykluczony użytek prywatny) oraz

- fakt ten musi zostać dodatkowo potwierdzony prawidłowo prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

Zobacz: VAT: jak potwierdzić wykorzystywanie auta wyłącznie w działalności gospodarczej >>

Fiskus uznał, że analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do stwierdzenia, że skoro samochód osobowy, który podatnik planuje użytkować na podstawie umowy leasingu, będzie wykorzystywany w prowadzonej opodatkowanej działalności polegającej na świadczeniu usług całorocznego najmu domu nad morzem, to będzie mu przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50 proc. kwoty tego podatku wynikającej z otrzymywanych faktur. Okoliczności sprawy nie wskazują bowiem, aby mogły być spełnione warunki dające uprawnienie do odliczenia 100 proc. kwoty podatku naliczonego.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 kwietnia 2014 r., ITPP2/443-152/14/KT

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz także:

Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych >>

Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu musisz prowadzić ewidencję >>