Zgodnie z nowelizacją przepisów o VAT, co do zasady, podatnikom będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, bez ograniczenia kwotowego. Takie odliczenie przysługiwać będzie wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany w tzw. działalności „mieszanej”, a zatem zarówno dla celów firmowych, jak i prywatnych.

Zobacz: Nowelizacja ustawy dotycząca VAT od aut z kratką podpisana >>

Dla tych samochodów, 50-procentowe odliczenie VAT przysługiwać będzie również w stosunku do wszystkich wydatków eksploatacyjnych. Natomiast na odliczenie 50 proc. VAT od paliwa przedsiębiorcy użytkujący w sposób mieszany posiadane pojazdy będą musieli poczekać co najmniej do 1 lipca 2015 r., gdyż dopiero wówczas ustawodawca zakłada możliwość odliczenia połowy VAT od paliwa do takich pojazdów, a i to odliczenie jest niepewne, gdyż może kolejny raz zostać odsunięte w czasie z uwagi na trudną sytuację budżetową.

Zobacz: Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych >>

Nowelizacja przepisów zakłada również, że pod pewnymi warunkami, podatnicy będą mogli odliczać 100 proc. VAT naliczonego od zakupu i użytkowania samochodów osobowych, a także od zakupu paliwa do nich. Możliwość taka wystąpi wówczas, gdy dany samochód będzie przeznaczony wyłącznie do użytku firmowego. Przewidziano jednak szereg restrykcyjnych wymogów, które warunkują możliwość skorzystania z pełnego odliczenia VAT, a ich niespełnienie – poza utratą prawa do odliczenia pełnego VAT – jest zagrożone wysokimi sankcjami karnoskarbowymi (do 720 stawek dziennych). Przede wszystkim każdy pojazd, od którego przedsiębiorca zamierza odliczyć cały VAT, będzie musiał zostać zgłoszony w urzędzie skarbowym - informacja VAT-26.

Zobacz: Opublikowano wzór informacji VAT-26 >>

Ponadto, do każdego takiego pojazdu podatnik będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu wskazując m.in. kto, kiedy, dokąd i w jakim celu (oczywiście służbowym) jechał danym samochodem. Brak rzetelności prowadzonej ewidencji pozbawi podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT i może narazić go na dodatkowe sankcje.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Zobacz: Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu musisz prowadzić ewidencję >>

Fiskus ukarze za brak informacji VAT-26 >>

Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie informacji VAT-26 >>

Wprowadzająca nowe regulacje ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) wchodzi w życie 1 kwietnia 2014 r., z wyjątkiem zmian w przepisach dotyczących zaświadczeń potrzebnych do rejestracji samochodu sprowadzonego z UE, które wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

Zobacz też:

Użytkowanie służbowych aut będzie opodatkowane ryczałtem >>

Korekta VAT przy sprzedaży lub zmianie przeznaczenia samochodu firmowego >>

Eksperci BCC przybliżyli nowe zasady rozliczania VAT od aut firmowych >>

Czy można odliczać pełny VAT od samochodu przekazanego do używania pracownikowi? >>

Nowe zasady odliczania VAT od aut firmowych zniechęcą przedsiębiorców >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego