Przedstawili również rozwiązania, które pozwalają zminimalizować ryzyko uznania przez organy podatkowe, że dokonywane rozliczenia w zakresie odliczenia VAT od samochodów i wydatków z nimi związanych są nieprawidłowe, jak również zminimalizować ryzyko pociągnięcia osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w firmie do odpowiedzialności karnoskarbowej.1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów o VAT przewidująca zupełnie nowe zasady rozliczania VAT od samochodów do 3,5 tony. Zmiany dotyczyć będą zarówno zasad rozliczania VAT od zakupu (leasingu, najmu, itp.) samochodów, jak i rozliczania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją aut, w tym również zakupu paliwa.

Zobacz: Zmieniają się zasady odliczania VAT od samochodów firmowych

Co do zasady, podatnikom będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, bez ograniczenia kwotowego. Niemniej jednak, pod pewnymi warunkami, podatnicy będą mogli odliczać 100 proc. VAT naliczonego od zakupu i użytkowania samochodów osobowych, a także od zakupu paliwa do nich. Nowelizacja przewiduje jednak szereg restrykcyjnych wymogów, które warunkują możliwość skorzystania z pełnego odliczenia VAT, a ich niespełnienie jest zagrożone wysokimi sankcjami karnoskarbowymi (do 720 stawek dziennych).

Zobacz: Fiskus ukarze za brak informacji VAT-26 >>

W wielu firmach, z uwagi na liczną flotę samochodową, możliwość odliczenia 100 proc. VAT od wszystkich kosztów utrzymania tej floty będzie bardzo korzystna finansowo. Pamiętać jednak należy o konieczności stworzenia takich zasad wewnętrznych (m.in. prowadzenie ewidencji, rozliczanie użytku prywatnego przez pracowników, zasady odpowiedzialności za rzetelne raportowanie), aby nie spowodować ryzyka uznania przez organy podatkowe, że dokonywane rozliczenia nie są prawidłowe.

Zobacz także:

Opublikowano wzór informacji VAT-26 >>

Informację VAT-26 złożymy przez internet >>

Czy po 1 kwietnia 2014 r. należy zrobić nowe badanie techniczne pojazdu posiadającego VAT-3 lub VAT-1? >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego