Pytanie

Czy od 1 kwietnia 2014 r. należy zrobić nowe dodatkowe badanie techniczne pojazdu, który posiada już zaświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych VAT-3 lub VAT-1 oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym?

Odpowiedź

Jeśli samochód, o którym mowa (dla którego uzyskano zaświadczenie VAT-1, bądź VAT-3), nadal kwalifikuje się do pełnych odliczeń (z uwagi na jego cechy konstrukcyjne), to wówczas trzeba będzie (moim zdaniem) powtórzyć badania techniczne. Nowe przepisy inaczej bowiem opisują wymagania techniczne dla pojazdów.

Uzasadnienie

To zależy od tego, do jakiej kategorii pojazdów dających prawo do pełnego odliczenia, zostanie zaliczony dany samochód.
Poza tym należy zwrócić uwagę, że dla pewnych rodzajów pojazdów samochodowych, które dotychczas dawały prawo do odliczenia, takiego prawa już nie będzie od 1 kwietnia 2014 r.

Zobacz: Od 1 kwietnia zmiany w odliczaniu VAT od samochodów z kratką >>

W każdym razie pewne pojazdy są traktowane jako "pojazdy wykorzystywane wyłącznie do celów działalności" i dla nich jest prawo do pełnego odliczenia.

Są to następujące pojazdy:
1) pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
b) z otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki i wymagania techniczne zawarte w odrębnych przepisach, określone dla przeznaczeń następujących pojazdów:
a) agregat elektryczny/spawalniczy
b) do prac wiertniczych
c) koparka, koparkospycharka
d) ładowarka
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
f) żuraw samochodowy
- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zobacz: Resort finansów rozszerzy katalog pojazdów specjalnych >>

W porównaniu z poprzednio obowiązującym stanem prawnym (gdzie określone pojazdy – z uwagi na ich cechy konstrukcyjne – pozwalały na odliczenie całego podatku), nie wymieniono tutaj:
- pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
- pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, o ile mają one więcej niż jeden rząd siedzeń;
- pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
- pojazdów specjalnych o następujących przeznaczeniach: bankowóz, oczyszczanie dróg, pomoc drogowa, zimowego utrzymania dróg, pogrzebowy.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Jeśli samochód, o którym mowa (dla którego uzyskano zaświadczenie VAT-1, bądź VAT-3), nadal kwalifikuje się do pełnych odliczeń (z uwagi na jego cechy konstrukcyjne), to wówczas trzeba będzie (moim zdaniem) powtórzyć badania techniczne. Nowe przepisy inaczej bowiem opisują wymagania techniczne dla pojazdów.
Jeśli natomiast samochód po zmianie stanu prawnego nie kwalifikuje się już do pełnych odliczeń, to wówczas tak, czy inaczej nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych badań technicznych.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz także: Chcesz odliczać VAT od auta - do 30 czerwca zrób badania techniczne >>

Odliczenie VAT wymaga dodatkowych badań technicznych pojazdów >>