SA: nieprzewidziane skutki poręczenia wekslowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył o 102 tys. złotych należności małżeństwa, które poręczyło leasing linii produkcyjnej swoimi podpisami na wekslu in blanco, nie wiedząc o konsekwencjach takiego...

21.06.2013

NSA: roszczenie do zachowku też jest długiem spadku

Sama możliwość żądania zachowku przez uprawnioną osobę przesądza o istnieniu długu, który powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku, stanowi bowiem tzw. dług...

21.06.2013

WSA: biegły zdecyduje, kiedy inwestycja, a kiedy remont

Budownictwo

W przypadkach wątpliwych co do prawidłowej kwalifikacji poniesionego kosztu (inwestycja czy remont), konieczne jest powołanie biegłego ds. budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację,...

21.06.2013

Piwnica dzieli los lokalu mieszkalnego

Skoro piwnica jest pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego lokalu mieszkalnego, to nie stanowi odrębnego, od samodzielnego lokalu mieszkalnego, przedmiotu opodatkowania. Takie stwierdził WSA w...

20.06.2013