Tylko zwycięzca przetargu może poszukiwać kopalin

Zamówienia publiczne

Koncesję na poszukiwanie kopalin ze złóż należy przyznać w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli o koncesję stara się więcej niż jeden podmiot. Minister środowiska powinien...

09.12.2013

Opinia dotycząca połączenia szkół musi być czytelna

Samorząd terytorialny

Opinia dotycząca połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum powinna być czytelna i nie wzbudzać wątpliwości co do przesłanek jakimi kierował się organ przy załatwianiu sprawy orzekł WSA w...

05.12.2013

SN: żołnierz może otrzymywać tylko jedną emeryturę

Były wojskowy może pobierać tylko jeden rodzaj emerytury: wojskową albo cywilną wypłacaną przez ZUS, dlatego jeżeli wybrał emeryturę cywilną, to wypłacona mu już emerytura wojskowa jest zaliczana na...

04.12.2013

WSA: instytut badawczy to nadal zamawiający

Zamówienia publiczne

Sam fakt wyłączenia instytutów badawczych poza sektor finansów publicznych nie jest równoznaczny z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli instytut...

04.12.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski