NSA: opłaty za przystanki autobusowe bez VAT

Gminy nie muszą odprowadzać VAT-u od opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - orzekł w środę NSA. Sprawa...

21.03.2013

59,5 tys. zł dla b. oficera CBŚ za niesłuszny areszt

Były policjant specjalnego wydziału CBŚ Wiesław Rutkowski ma otrzymać od Skarbu Państwa 59,5 tys. zł zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. W środę warszawski sąd przyznał mu nieprawomocnie takie...

20.03.2013

SN: brak kontrasygnaty umowy komunalnej nie jest wadą

Samorząd terytorialny

Nie zawsze kontrasygnata umowy komunalnej przez skarbnika gminy jest potrzebna stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 15 marca 2013 r.. Do sprawy trzeba podchodzić elastycznie dodał.

20.03.2013

ETS: papierosy przywożone na własny użytek bez akcyzy

Państwa Unii nie mogą nakładać podatku akcyzowego na przywożone przez osoby prywatne wyroby tytoniowe, uznając wyłącznie na podstawie ilości tych wyrobów, że nie są przeznaczone na własny użytek -...

19.03.2013

Stawka VAT a refakturowanie mediów

Koszty energii i gazu mogą być refakturowane przez wynajmującego na zasadach określonych w art. 8 ust. 2a ustawy VAT, a więc może do nich znaleźć zastosowanie stawka podatku właściwa dla tych dostaw,...

19.03.2013

Dotacja podmiotowa także dla niepublicznego przedszkola

Samorząd terytorialny

Przedszkola niepubliczne mogą otrzymywać z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowani i opieki, w tym...

18.03.2013