Stawka VAT a refakturowanie mediów

Koszty energii i gazu mogą być refakturowane przez wynajmującego na zasadach określonych w art. 8 ust. 2a ustawy VAT, a więc może do nich znaleźć zastosowanie stawka podatku właściwa dla tych dostaw,...

19.03.2013

Dotacja podmiotowa także dla niepublicznego przedszkola

Samorząd terytorialny

Przedszkola niepubliczne mogą otrzymywać z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowani i opieki, w tym...

18.03.2013

Strasburg: założyciele Pirate Bay słusznie skazani

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił w decyzji z 28 lutego br. jako oczywiście nieuzasadnioną skargę współzałożycieli serwisu Pirate Bay. Zdaniem Trybunału ochrona praw autorskich uzasadniła w...

15.03.2013

Jedno gospodarstwo rolne – jeden podatnik VAT

Jeżeli mąż jest już zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT rozliczającym podatek ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, to mimo rozdzielności majątkowej, żona nie może zarejestrować się jako...

15.03.2013