Opinia dotycząca połączenia szkół musi być czytelna

Samorząd terytorialny

Opinia dotycząca połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum powinna być czytelna i nie wzbudzać wątpliwości co do przesłanek jakimi kierował się organ przy załatwianiu sprawy orzekł WSA w...

05.12.2013

SN: żołnierz może otrzymywać tylko jedną emeryturę

Były wojskowy może pobierać tylko jeden rodzaj emerytury: wojskową albo cywilną wypłacaną przez ZUS, dlatego jeżeli wybrał emeryturę cywilną, to wypłacona mu już emerytura wojskowa jest zaliczana na...

04.12.2013

WSA: instytut badawczy to nadal zamawiający

Zamówienia publiczne

Sam fakt wyłączenia instytutów badawczych poza sektor finansów publicznych nie jest równoznaczny z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli instytut...

04.12.2013

Usługi VOD opodatkowane są podstawową stawką VAT

Usługi VOD nie korzystają z opodatkowania obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc., ponieważ zostały wyraźnie wyłączone z zakresu poz. 169 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem powinny być one opodatkowane...

04.12.2013

Sam podpis marszałka nie wystarczy

Samorząd terytorialny

Wydanie decyzji w indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej, należącej do właściwości zarządu województwa, z podpisem marszałka województwa, jednakże bez wymienienia imion i nazwisk...

03.12.2013