Strasburg: dobro dziecka ponad wszystko

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 26 listopada uznał naruszenie praw matki w związku z wydaniem nakazu powrotu dziecka do państwa trzeciego. Sąd krajowy nie uwzględnił...

26.11.2013

NSA: liczy się dzień wydania decyzji, a nie jej doręczenia

Samorząd terytorialny

Urząd może się spóźnić z doręczeniem decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej, bo liczy się data, kiedy decyzja została podpisana, a nie kiedy trafiła do właściciela gruntu - orzekł w poniedziałek w...

26.11.2013

Zamawiający kupuje to, co dla niego najlepsze

Zamówienia publiczne

Przetarg jest organizowany w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla instytucji zamawiającej, a nie najlepszej w świetle obiektywnych kryteriów. Decydujące znaczenie ma treść zapisów zawartych w...

25.11.2013

SN o cesji praw do warszawskich gruntów i kamienic

Samorząd terytorialny

Sąd Najwyższy zakwestionował w piątek cesję prawa do odszkodowania za warszawską kamienicę przy ul. Hożej 25, odebraną dekretem z 1945 r. Dlatego nie odpowiedział, czy jej właścicielki mogły przelać...

25.11.2013

SN: szkody górnicze oceniane według starych przepisów

Do spraw o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w których zdarzenie wywołujące szkodę, jak i jej powstanie, miały miejsce przed 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy z 4...

25.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski