W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która jest producentem i dystrybutorem napojów alkoholowych. W celu zwiększania sprzedaży prowadzi różne formy uatrakcyjniania swoich produktów i metod ich sprzedaży. Jedną z tych form jest sprzedaż w formie zestawu promocyjnego „on-pack”. Sprzedaż ta polega na tym, że do standardowego produktu dodany zostaje element promocyjny (np. kieliszek, szklanka, pucharek, otwieracz do wina, breloczek na klucze, butelka napoju bezalkoholowego kojarzonego z danym produktem /np. tonik do ginu/ i inne tego typu materiały) a całość zostaje umieszczona w specjalnie do tego celu zaprojektowanym opakowaniu.

Spółka traktuje zestaw promocyjny „on-pack” jako osobno sprzedawany produkt, opisując go na fakturze np. „nazwa produktu alkoholowego 1 + kieliszek” lub „nazwa produktu alkoholowego 2 + tonic”. Podczas gdy sprzedając sam produkt standardowy opisuje go na fakturze np. „nazwa produktu alkoholowego 1”, „nazwa produktu alkoholowego 2”. Spółka uważa, że sprzedając zestaw promocyjny „on-pack” powinna traktować go jako dostawę odrębnego produktu i wyodrębniać na fakturze cenę sprzedaży takiego odrębnego produktu.

Fiskus uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe wskazując, że w systemie prawa podatkowego nie ma definicji pojęcia zestawu. Pojęcie to nie występuje także w nomenklaturze Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Według fiskusa przedmiotem dostawy jest jeden towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT w przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest zestaw produktów, pomiędzy którymi istnieje związek umożliwiający uznanie takiego zestawu za jedną rzecz. A w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest zestaw produktów, pomiędzy którymi brak jest związku umożliwiającego uznanie produktu załączonego za część składową albo przynależność produktu głównego, to należy uznać, że dostawa dotyczy dwóch towarów.

Fiskus wskazał więc, że w przypadku sprzedaży przez spółkę zestawu promocyjnego „on-pack”, a więc sprzedaży standardowego produktu, do którego dodany zostaje element promocyjny, mamy do czynienia ze sprzedażą dwóch odrębnych towarów i dostawę każdego z tych towarów, na gruncie ustawy o VAT należy rozpatrywać odrębnie, z wszelkimi konsekwencjami podatkowymi.

Z tych też względów dokonując sprzedaży „zestawów promocyjnych on-pack” na rzecz podatników podatku od towarów i usług Spółka, wystawiając zgodnie z art. 106b ustawy o VAT fakturę, winna wykazać w niej odrębne dostawy, a więc wykazać „osobno cenę wszystkich elementów wchodzących w skład takiego zestawu”. Zauważyć należy, że nie jest przy tym wymagane odrębne fakturowanie, tj. osobno produktu standardowego i osobno elementu promocyjnego. Spółka bowiem może wystawić jedną fakturę dokumentującą dostawę dwóch towarów.

Podsumowując - w ocenie organu przedmiotem dostawy jest zestaw dwóch produktów (produkt standardowy i element promocyjny), pomiędzy którymi brak jest związku umożliwiającego uznanie takiego zestawu za jedną rzecz, w szczególności zaś na uznanie produktu promocyjnego za część składową rzeczy albo przynależność. Zatem nie sposób uznać, że przedmiotem dostawy jest jeden towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 czerwca 2014 r., ITPP1/443-451/14/DM, LEX nr 234171

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego