WSA: pozorna zamiana nie uchroni od PIT

Wskazanie w akcie notarialnym, że sprzedaż nieruchomości następuje za określoną kwotę w celu uzyskania w zamian prawa najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, nie pozbawia zawartej umowy charakteru...

03.06.2013

WSA: instytut badawczy to nadal zamawiający

Sam fakt utraty statusu zamawiającego w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie jest równoznaczny z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów tej ustawy, jeżeli podmiot...

03.06.2013

Myśliwy nie zapłaci PIT od wykupionej tuszy dzika

Różnica pomiędzy wysokością opłaty za kilogram tuszy upolowanego dzika pobieranej przez koło łowieckie, a kwotą żądaną w punktach skupu nie stanowi przychodu myśliwego i nie podlega obowiązkowi...

02.06.2013

PIT: od sprzedaży pastwiska nie zapłacisz podatku

Ewentualne przekształcenie charakteru gruntu trzeba oceniać na dzień sprzedaży, a nie na podstawie działań nabywcy, podejmowanych po zakupie. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia 2013 r.

31.05.2013

WSA: niech gmina nie próbuje regulować pracy handlu

Nie jest zgodna z prawem uchwała ograniczająca czas pracy placówek handlowych tak, aby uwzględniały potrzeby klientów, oczekiwania przedsiębiorców prowadzących powyższe placówki oraz osób...

31.05.2013