TK: dotacje dla uczelni ma określać ustawa

Zasady przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji państwowej powinna regulować ustawa, a nie rozporządzenie - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Mówiący o tym zapis ustawy Prawo o...

10.12.2013

Zamawiający przestrzega wyznaczonych granic

Zamówienia publiczne

To zamawiający wyznacza granice oceny ofert, a także zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia i podczas dokonywania czynności oceny, tych granic nie może przekroczyć - podkreśla Krajowa Izba...

10.12.2013

NSA: gimbus nie musi zabierać dzieci spod samego domu

Samorząd terytorialny

Gmina może organizować punkty zbiorcze, z których gimbus zabiera dzieci do szkoły - stwierdził w poniedziałek w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem sądu trzeba mieć na uwadze możliwości...

10.12.2013

Tylko zwycięzca przetargu może poszukiwać kopalin

Zamówienia publiczne

Koncesję na poszukiwanie kopalin ze złóż należy przyznać w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli o koncesję stara się więcej niż jeden podmiot. Minister środowiska powinien...

09.12.2013