Starosta nie ocenia stanu zdrowia kierowcy

Samorząd terytorialny

Zarówno organy orzekające w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, jak i kontrolujący je sąd administracyjny związane są orzeczeniem lekarskim i nie mogą poddawać ocenie...

15.11.2013

NSA: psychoanalityk to też medyk

Zawód psychoanalityka, posiadającego fachowe kwalifikacje, czyli stosowny zasób wiedzy i umiejętności, wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zweryfikowane w ramach członkowskiej procedury...

15.11.2013

NZOZ także mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego

Minister finansów wyjaśnił, że w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2011 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mógł korzystać ze...

14.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski