Sprawa kibiców obrażających premiera przedawniona

Sąd Okręgowy w Białymstoku, ze względu na przedawnienie karalności, umorzył w czwartek sprawę jedenastu kibiców obwinionych o wznoszenie okrzyków obrażających premiera Donalda Tuska i zakłócanie...

03.10.2013

Samodzielnie pobrane wydruki z KRS i CEIDG są oryginałami

Zamówienia publiczne

Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

03.10.2013

Kiedy faktura potwierdza należyte wykonanie zamówienia

Zamówienia publiczne

Sam fakt wystawienia faktury przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie świadczy o należytym wykonaniu zamówienia. Ze stanu faktycznego musi niezbicie wynikać, że dokument ten został...

03.10.2013

Gdy postępowanie jest obarczone wadą należy je unieważnić

Zamówienia publiczne

Zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli dowie się o istnieniu wady postępowania, która jest poważna, nieusuwalna i może mieć wpływ na ważność przyszłej...

03.10.2013

Ofertę niezgodną z SIWZ należy odrzucić

Zamówienia publiczne

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, jeśli jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co zostało stwierdzone po porównaniu treści obu dokumentów - przypomina...

03.10.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski