Samorząd warmińsko-mazurski przejmuje lotnisko w Szymanach

Samorząd terytorialny

Samorząd warmińsko-mazurski przejmuje od spółki Port Lotniczy Mazury lotnisko regionalne w Szymanach. To skutek wyroku dotyczącego zwrotu lotniska przez PL Mazury po wypowiedzeniu przez samorząd...

22.05.2013

NSA: p.o. może obsadzić tylko nieobsadzone stanowisko

Funkcję pełniącego obowiązki (p.o.) powierzyć można jedynie w przypadku, gdy dane stanowisko w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego nie jest obsadzone. Tak wynika z wyroku NSA w Warszawie z 16...

22.05.2013

NSA: wielkość działki ma wpływ na wycenę nieruchomości

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Infrastruktury przegrało w NSA sprawę o wycenę działki wywłaszczonej pod budowę drogi krajowej. Błędem było porównanie przez biegłego tylko dwóch nieruchomości najmniejszej i największej...

22.05.2013

NSA: wielkość działki ma wpływ na wycenę nieruchomości

Budownictwo

Ministerstwo Infrastruktury przegrało w NSA sprawę o wycenę działki wywłaszczonej pod budowę drogi krajowej. Błędem było porównanie przez biegłego tylko dwóch nieruchomości najmniejszej i największej...

22.05.2013

VAT: zmiana właściciela nie oznacza dostawy towarów

Jeżeli w wyniku wywłaszczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz Skarbu Państwa nie następuje przekazanie prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel, to nie można przyjąć,...

22.05.2013

Gmina zapłaci 40 tys. zł za złamaną nogę bramkarza

40 tys. zł zasądził od jednej z gmin Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu za złamanie podudzia przez bramkarza w trakcie turnieju piłki nożnej o puchar wójta. Do wypadku doszło, gdy w trakcie meczu bramkarz...

20.05.2013

WSA: opinia Prezesa UZP nie jest aktem administracyjnym

`Stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące wniosków o zaskarżenie czynności zamawiających, wystąpienia do zamawiających albo opinie w zakresie zaistniałych kwestii, nie mogą stanowić...

17.05.2013

NSA: burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zostaje na stanowisku

Samorząd terytorialny

W tej sprawie wystąpiła kolizja między biernym prawem wyborczym a ustawą antykorupcyjną i ustawą o grupach producentów rolnych. W rezultacie mandat burmistrza nie wygasł, gdyż zwyciężyły zasady...

17.05.2013