KIBR może szkolić bez VAT

Realizowane przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) obligatoryjne szkolenia zawodowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi szkoleniami związane zwolnione są z VAT. Tak...

21.11.2013

NSA: droga zakładowa mogła być zwolniona z podatku

Drogi zakładowe mogły być od grudnia 2003 r. do końca 2006 r. zwolnione z podatku od nieruchomości, jeżeli były powszechnie dostępne, a nie wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę - orzekł w...

19.11.2013

VAT: usługa ubezpieczeniowa to także likwidacja szkody

Usługa ubezpieczeniowa to nie tylko zawarcie umowy ubezpieczenia, ale również likwidacja szkody, gdy nastąpi zdarzenie losowe, z którym wiąże się umowa ubezpieczenia. Tak stwierdził NSA w wyroku z 11...

19.11.2013