Prezydent miasta nałożył na firmę meblową karę pienieżną za umieszczenie przez nią bez zezwolenia reklamy w pasie drogowym. Reklama w postaci między innymi adresów internetowych, numerów telefonów przedsiębiorstwa, umieszczona była na przyczepie, którą firma parkowała w dużej odległości od swojej siedziby. Jego zdaniem organu przyczepa stanowiła formę reklamy i została zaparkowana w pasie drogowym w celach informacyjnych, skierowanych do użytkowników dróg. Więcej>>>